Видео


AutoDir Video Chanel 468x60 v1

YouTube видео списък Automotive Director

Automotive Director ™ – издания
Automotive Director ™ – начин на ползване и поддръжка
Основни функционални възможности
Модел за внедряване и поддръжка

Администриране и Настройки
Инсталиране на nova PDF Lite Server 7 printer
Използване на nova PDF Lite Server 7 printer за справки
Използване на DropBox за обмен на файлове със сървъра
Споделяне на екрана със Скайп
Мониторинг на събития

Обработка на пътни листове
Въведение в каталог автомобили и машини
Въведение обработка пътни листове

Разходи за гориво
Допълнителни фактори за разход гориво (въведение)
Допълнителни фактори за разход гориво (препоръчителна практика)
Бонус и удръжка икономия и преразход гориво и масло по водачи
Основен разход гориво, месечна и дневна норма
Въвеждане на гориво от външни източници към Пътни листове и Отчети

Периодични събития и технически обслужвания
Периодични събития

Товарителници
Преизчисляване на товарителници и изпълнение
Заключване на товарителници
Справка товарителници по видове тарифи и клиенти

Работа по клиенти/обекти, изпълнение, печалба/загуба
Наряди, изпълнение, приходи и разходи по коли и машини
Издаване на Пътни листове и Наряди за работа

Транспортни услуги
Добавяне на носител към транспортна услуга
Промяна тарифи – индексиране и използване на таблици (Администриране)
Команда “Копирай като” за създаване на нови транспортни услуги (Администриране)
Именоване на транспортните услуги при доставка горива, Нефтохимтранспорт АД
Три препоръки при именоване и работа с транспортни услуги

Сервиз и поддръжка
Сервиз и поддръжка

Транспорт и спедиция
Поръчки за транспорт, фактуриране и плащания
Поръчка за спедиция, фактури и плащания 

Складово стопанство

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s