Функционалност

AutoDir Features 468x60 v1

Базова функционалност:

–   Обработка на пътни листове, проследяване на пробег километри;
–   Разходи за гориво;
–   Периодични събития и технически обслужвания;
–   Дневник на водача.

Средно ниво:

–  Тарифиране на транспортни услуги;
–  Отчитане на приходи;
–  Заработка на водачи и машинисти;
–  Разходи за сервиз и поддръжка;
– Складово стопанство;
– Следене доставки гориво с цистерни;
– Мониторинг на събития и Чат.

Напреднало ниво:

– Работа по клиенти/обекти, изпълнение, печалба/загуба;
– Планиране на разходи по коли и машини
– Транспорт и спедиция;
– Пътни разходи по водачи;
– Фактуриране;
– Следене на плащания към клиенти и доставчици.

Администриране:

– Осигуряване достъп през Интернет на сървър на доставчика
– Ежедневно архивиране на базите данни
– Достъп и разрешения на потребителите да различни функции;
– Многоезикова поддръжка.
– Начално обучение и поддръжка през Интернет

Вижте също видео: Основни възможности

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s