Справки


AutoDir Reports 468x60 v1

———————————————-
Автомобили
# Име справка
———————————————-
#4 Товарителници по коли
#15 Стойност ремонти по коли
#20 Фактическа консумация гориво по разходни центрове
#23 Планирано техническо обслужване по поделения и коли
#25 Последно салдо гориво по месеци
#28 Товарителници по вид товар
#36 Водачи работа самосвали по тарифа тон км
#44 Изписване на складови материали по артикули
#45 Товарителници по видове товари с отчитане на редукция
#46 Печалба/Загуба по коли
#50 Транспортни услуги тарифи
#51 Товарителници по превозвачи, видове превоз и водачи
#52 Товарителници по коли и клиенти/обекти с отчитане на гориво
#53 Товарителници по обекти с отчитане на редукция
#54 Товарителници по превозвачи
#55 Фактическа консумация на гориво по коли
#59 Транспортни услуги план и изпълнение по линии
#62 Заработка на водачи
#67 Фактическа консумация гориво и по замерване с GPS
#68 Сравняване разхода гориво с данни от борд компютър
#69 Продадени билети по линии и месечни бонуси
#70 Товарителници по категории транспортни услуги
#73 Товарителници по коли с баланс гориво обобщено
#75 Планови ТО по разстояние и моточасове 
#76 Планирана и фактическа себестойност, приходи и разходи
#77 Товарителници по превозвачи с редукция
#80 Товарителници по обекти с редукция
#82 Гориво и масло месечна икономия по шофьори (филтър по превозвачи, корекция масло Мина Станянци)
#83 Гориво и масло месечна икономия по коли (филтър по превозвачи, корекция масло Мина Станянци)
#84 Водачи, заработка, сервиз и надбавки
#87 Товарителници по разстояния
#89 Товарителници по клиенти и тарифи
#92 Фактически разход гориво по поделения и видове горива
#100 Количество, стойност и цена транспортни услуги по клиенти
#106 Планови обслужвания по бази и коли/машини
#125 Товарителници по клиенти
#140 Дневник работно време на водача

———————————————-
Складово стопанство
# Име справка
———————————————-
#86 Оборотна ведомост
#85 Оборотна ведомост по категории артикули

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s