Подбор

Personnel Recruiting ver 5

Подбор на персонал за работа със софтуера

Услугата може да се извърши по един от следните два начина:

А) Участваме чрез съдействие и консултации в организирана от фирмата процедура. Вие извършвате набиране на кандидатури, а ние се включваме в етапите на отсейване и селекция като част от фирмената комисия.

или

Б) Изцяло да проведем процедурата до посочване на най-подходящия от кандидатите. Няма значение дали се отнася за вътрешен подбор (само кандидати от фирмата), външен или смесен.

От опит сме формирали изисквания и съответна методика, които да подпомогнат избора.

Желанието на фирмата за тази услуга се уточнява след подаване на Заявката за 30-дневен тест.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s