Споразумение за Поддръжка

Service Level Agreement ver 3

Споразумение за ниво на поддръжка

Хостинг на базите данни и достъп до сървъра

• Доставчикът осигурява непрекъснат (24x7x365) достъп до базите данни.
• Потребителят получава 3% компенсация за аварийно прекъсване по-продължително от 60 мин. поради
– софтуерен проблем през работно време: Пон 08:00 17:00 – Пет 08:00-17-00.
– хардуерен проблем, свързан с подмяна на дефектирали компоненти през работно време Пон 08:00 17:00 – Пет 08:00-17-00.

•В случай на планирано техническо обслужване на сървъра през работно време като подмяна на излезли от функционалност компоненти за по-малко от 3 часа Доставчикът не дължи компенсация.
•Двете страни не носят отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства с извънреден характер, които страните не могат да контролират.

Архиви на данните

•Доставчикът прави ежедневен архив на данните, който се запазва за срок от 7 дни.
•Доставчикът прави седмичен архив. За всеки месец се правят 4 седмични архиви.
•Копие на всеки седмичен архив се пази за период от 1 год.

Условия за компенсация

•Потребителят уведомява Доставчика, ако има случаи за компенсация.
•Мерките се отнасят за 30 дневен период.

Доставчикът осигурява поддръжка на потребителите за работа със софтуера чрез

•Форма за обратна връзка през Интернет-сайта.
•Мониторинг на системата в програмата.
•Достъп на потребители до функции.
•Настройки на параметри.
•Актуализации на софтуера.
•Он лайн обучение и консултации
•Решаване на казуси през работно време Пон 08:00 17:00 – Пет 08:00-17-00, със срок за реакция до 1 час.
•Техническа поддръжка  24*7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s