За нас

За контакт и друга информация
БИЗ ВАРИАНТ ЕООД
ЕИК 160067499
IT услуги и разработка на софтуер
http://www.bizwareint.com  
Моб.: 0885 006564
Антон Танев

Продукт
Биз Вариант ЕООД предлага софтуерен продукт за управление на автопаркове “Автотранспорт Директор”.

AutoDir v.1.481

Инфраструктура
Софтуерът се предлага като услуга (Software as a a Service) през Интернет чрез  инфраструктура на доставчика. Не се изискват начални инвестиции за хардуер и софтуер.
IC195149-1

Поддръжка
За да се подпомогне управлението на автопарковете се предлагат консултации и наблюдение за грешки, съвети при решаване на казуси, свързани с проследяване работата на автопарка и отчитане на дейността.

Комуникация
Чрез постоянна комуникация с мениджъри и оператори подобряваме качеството на услугата, придържайки се към принципите на живото програмиране – малки стъпки, съгласувани с потребителя, непрекъсната комуникация и подобрения до доказване жизнеността на промените.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s