Заявка за 30 дневен тест


30 days test

30-дневният тест съдържа усвояване на функции по избор от Основните възможности. За целите на тестването е необходимо да подготвите първичните документи за избран от вас период. Обучението се извършва през интернет и включва:

1. настройки на софтуера
2. въвеждане на данни от документацията
3. одит на въведените данни чрез системата за мониторинг
4. запознаване със справки.

Заявка за 30 дневен тест