Типове събития

 

car01 Automotive Director
Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за Access 2002 издание)

Общо групиране на събитията

 

Тип събитие

Предназначение

Необходимо действие

Приоритет

Видимост

InfoEventWhiteBackground Информация (InfoEvent)

Скриване на събитието

Не

0

Не

InfoEventWhiteBackground Информация (InfoEvent)

За Потребителя

Не

1

Да

attention Внимание (AttentionEvent)

За Потребителя

Не задължително

2

Да

attention Внимание (AttentionEvent)

За Сист. Админ

Не задължително

3

Да

ActionEventWhiteBackground Предупреждение (ActionEvent)

За Потребителя

Да, изисква действие

4

Да

ActionEventWhiteBackground Предупреждение (ActionEvent)

За Сист. Админ

Да, изисква действие

5

Да

ActionEventWhiteBackground Действие (ActionEvent)

За Сист. Админ

Да, изисква действие

6

Да

ActionEventWhiteBackground Действие (ActionEvent)

За Разработчика

Да, изисква действие

7

Да

 Системни събитията по групи

 

Група

Съобщение и описание

Приоритет

   

Езикова поддръжка

 
attention Речник
(Dictionary)

Езиковата поддръжка не е активирана
Езиковата поддръжка не е активирана. За да работите с език различен от английски използвайте Link Manager за да се свържете с файл Dictionary.mdb. Връзката към този файл ще използва наличната база от думи и изрази в общия езиков речник.

Language support has not been activated
Use Link Manager and connect to Dictionary.mdb file to activate local language support.

3
InfoEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Езиковата локализация не е достъпна
Не са възможни промени в общия езиков речник. За да имате достъп до превод на думите и изразите от общия речник, използвайте Link Manager за да се свържете с файл Language.mdb. Връзката към този файл ще даде достъп до формата Многоезикова поддръжка за промени на думи и изрази в общия езиков речник.

1
   

Редактиране на превода

 
attention Речник
(Dictionary)

Направени са промени
Направени са промени които не са записани в общия езиков речник. Изпълнете команда Обнови речника.

2
 

Анализ на ефективност при използване на езиков кеш
(връзка с Language.mdb)

 
   

Незапълнен езиков кеш

 
attention Езиков кеш (Cache)

Ограничения размер на кеша забавя скоростта
Обръщения към езика > 25% спрямо всички заявки. Обръщения към речника > 5% от всички заявки. Езиковия кеш не е достатъчно запълнен за бърза работа, като продължава да нараства. Не са необходими действия на потребителя. Изчаква се кеша да се зъпълни.

3
attention Езиков кеш (Cache)

Ограничения размер на кеша забавя скоростта
Обръщения към езика > 15% спрямо всички заявки. Обръщения към речника > 2% от всички заявки. Езиковия кеш не е достатъчно запълнен за бърза работа. Не са необходими действия на потребителя. Изчаква се кеша да се зъпълни.

2
InfoEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Оптимална работа на кеша
Обръщения към езика < 15% спрямо всички заявки. Обръщения към речника < 2% от всички заявки. Езиковия кеш е достатъчно запълнен за бърза работа, като продължава да нараства, тъй като не е достигнал ограничението. Препоръчва се то да е до 200 думи.

1
   

Ефективност при запълнен езиков кеш

 
ActionEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Ниска ефективност на кеша
Езиковия кеш е запълнен, размера е < 150 думи. Обръщенията към езика > 18% или към речника > 2% от всички заявки. Кеша е запълнен, но ефективността е ниска. Необходимо е размера да се увеличи поне до 180 думи.

4
attention Езиков кеш (Cache)

Твърде ниска ефективност на кеша
Езиковия кеш е запълнен, размера е > 150 думи. Обръщенията към езика > 18% или към речника > 2% от всички заявки. Кеша е запълнен, но ефективността е ниска. Необходимо е да се наблюдава за няколко сесии и евентуално да се увеличи размера до 200-250 думи.

2
attention Езиков кеш (Cache)

Средно използване кеша
Обръщенията към езика > 15% или към речника < 2% от всички заявки. Кеша е запълнен, ефективността е средна. Необходимо е да се наблюдава за няколко сесии и евентуално да се увеличи размера до 200-250 думи.

2
attention Езиков кеш (Cache)

Средно използване кеша
Обръщенията към езика < 15% или към речника > 2% от всички заявки. Кеша е запълнен, ефективността е средна. Необходимо е да се наблюдава за няколко сесии и евентуално да се увеличи размера до 200-250 думи.

2
InfoEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Оптимална работа на кеша
Обръщения към езика < 15% спрямо всички заявки. Обръщения към речника < 2% от всички заявки. Езиковия кеш е запълнен. Ограничението е достигнато. Препоръчва се размера да е до 200-250 думи. Ако е повече, размера може да се намали.

1
   

Неизползвани или рядко използвани думи в локалния езиковия речник

 
InfoEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Рядко използвани думи в локалния езиковия речник
Езиковия речник съдържа < 50 неизползвани изрази през последните 60 дни.

1
attention Езиков кеш (Cache)

Рядко използвани думи в локалния езиковия речник
Езиковия речник съдържа < 300 неизползвани изрази през последните 60 дни. За да изтриете рядко използваните думи и изрази използвайте команда Рядко използвани, за проверка, и настройка Изтрии рядко използваните думи в езиковия речник, за да се изтрият неизползваните изрази.

2
ActionEventWhiteBackground Езиков кеш (Cache)

Рядко използвани думи в локалния езиковия речник
Езиковия речник съдържа > 300 неизползвани изрази през последните 60 дни. Изпълнете команда Рядко използвани, за проверка, и настройка Изтрии рядко използваните думи в езиковия речник, за да се изтрият неизползваните изрази.

4
   

Неизползвани или рядко използвани думи в общия езиков речник

 
InfoEventWhiteBackground Речник
(Dictionary)

Рядко използвани думи в общия езиковия речник
Езиковия речник съдържа < 100 неизползвани думи или изрази през последните 365 дни.

2
attention Речник
(Dictionary)

Рядко използвани думи в общия езиковия речник
Езиковия речник съдържа < 500 неизползвани думи или изрази през последните 365 дни.

3
ActionEventWhiteBackground Речник
(Dictionary)

Рядко използвани думи в общия езиковия речник
Езиковия речник съдържа > 500 неизползвани думи или изрази през последните 365 дни.
Използвайте командата Обнови речника и настройка Изтрии рядко използваните думи в речника. 

4
   

Складово стопанство

 

ActionEventWhiteBackground Складови материали
(Inventory)

Проверката за цялостност е неуспешна
Данните за крайното салдо не съвпадат с текущото салдо.
Открита е разлика в стойностите за крайните количества, цена и обща стойност.

4
ActionEventWhiteBackground Складови материали
(Inventory)

Проверката за цялостност е неуспешна
Данните за начално салдо не съвпадат с текущото салдо. 
Открита е разлика в стойностите за началните количества, цена и обща стойност между месечната статистика и данните за артикула.

4
ActionEventWhiteBackground Складови материали
(Inventory)

Проверката за цялостност е неуспешна
Данните за текущото салдо не съвпадат с текущото салдо за получени артикули.
Открита е разлика в количествата според доставките и данните за артикула.

4
ActionEventWhiteBackground Складови материали
(Inventory)

Проверката за цялостност е неуспешна
Прехвърляне на крайните салда в нов период.
Регистрирани неуспешни опити за прехвърляне на салдато в нов период поради разлика в данните за салдата.

4
   

Лиценз и поддръжка

 
attention Срок на лиценза
(Support)

Проверка за изтичане срока на услугата
По малко от 10 дни до изтичане на услугата. Необходимо е подновяване на лиценза.

3
ActionEventWhiteBackground Срок на лиценза
(Support)

Проверка за изтичане срока на услугата
По малко от 5 дни до изтичане на услугата. Необходимо е подновяване на лиценза.

6
       
       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s