Пароли

Automotive Director TM
Софтуер за управление на автопаркове

Основни правила при работата с паролите на потребителите

Влизането в програмата става задължително с парола. Ако при менюто за влизане използвате бутона Отказ то програмата автоматично присвоява потребителско име NONAME. Потребители с име NONAME имат ограничия в достъпа да програмата.

За да влезете влезе в програмата всеки потребител получава парола. Така потребителското име е обвързано с парола.
С паролата може да се влезе от различни работни места. Тя е преносима и не зависи от компютъра на който се работи.

Временна парола

Временната парола се използва за възстановяване на забравена работна парола на потребител. С временната парола не може да се влезе в програмата. Тя се използва само за създаване на нова парола като се използва функцията за смяна на паролата.

Смяна на работна парола

Работната парола може да се смени с функцията за смяна на паролата от менюто за влизане в програмата. Потребителят въвежда старата си парола и натиска бутона за смяна на паролата, в дясно от полето за въвеждане на работна парола.

permissions6

Новата парола трябва да бъде от поне 7 символа. Възможни са букви и цифри. Няма значение малки или големи. За по-голяма сигурност използвайте букви и цифри в паролата. Натиснете ОК и въведете новата парола още веднъж за потвърждение.

Възстановяване на загубена парола

Администраторът възстановява загубена парола като предоставя възможност за създаване на нова парола. На потребителят се предоставя достъп до функцията за смяна на паролата чрез временна потребителска парола валидна за деня в който е подадена заявката. Потребителят използва временната парола за да смени забравената работна парола с функцията за смяна на парола. След успешно потвърждение на новата работна парола може да се влезе в програмата със съответното потребителско име и работна парола.

Ето конкретните стъпки които трябва да направите при възстановяване на парола.

Влезте в програмата с NONAME. Отворете Администриране -> Регистрация.
1. Натиснете бутона Order.
2. Въведете вашето потребителското име в полето Computer name.
3. Изберете тукущата дата в полето Expiry Date
4. Изпратете данните в полетата:
– Computer name
– Disk drive
– Expiry Date
– Workgroup

5. Изпращането на данните може да стане като натиснете Принтер командата и създадете файл, който изпратете на администратора на системата. Друга възможност е да копирайте данните от полетата чрез клипборда или да направите снимка на екрана за да изпратите съдържанието.

В отговор ще ви бъде предоставена временна парола която да използвате за смяна на забравената парола, като използвате функцията за смяна на парола. Паролата е поредица от 4 полета с дължина от 4 символа разделени с тире. Например: QHF2-EW7M-QX2P-19B8. Общата дължина на временната парола е 19 символа. След като получите временната парола продължете.
За да избегнете грешки при въвеждане копирайте в клипборда временната парола.

6. От главното табло на програмата, долу в дясно, кликнете върху името на потребителя с мишката.
7. Изберете потребителското име на което сте заявили, че ще възстановявате паролата.
8. Запишете (изведете от клипборда) в полето за парола вашата временна парола и натиснете бутона в дясно от полето за парола за смяна на парола.
9. Въведете нова парола от поне 7 символа и потвърдете.
10. С успешно потвърдената нова парола можете да влезете в програмата.

Постоянна парола

Съществува и трети вид парола коята е постоянна. Тази парола се използва само от Администратора при загуба на работна парола.

Свързани теми:
Администриране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s