Потребители

Automotive Director ™AutoDir Logo
Софтуер за управление на автопаркове

Пътстройинженеринг АД

Пътстройинженеринг АД – гр. Кърджали – Катя – Пътни листове, Гориво, Товарителници, Сервиз

Дюлгер ООД, гр. Смолян – Роза Димитрова, пътни листове, гориво, товарителници, складово стопанство
Ростер ООД, гр. Смолян – Димитър Сипсев, Теодора Тръмпова – собствена и наета техника
Пътинженеринг ООД, гр. Пловдив – Калинка Мъглова, пътни листове, гориво, товарителници
Мина Станянци, с. Станянци – Дона Александрова, пътни листове, гориво, товарителници
Център за градска мобилност, гр. София – Николай Николов, пътни листове, гориво
УСМ АД, гр. Стара Загора
Глобус АД, гр. Стара Загора – Маргарито Димова, пътни листове, гориво, товарителници, заработки водачи
Параходство БМФ, гр. Варна
Нефтохимтранспорт АД, гр. Бургас

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s