Фактори за успех и показатели за измерване

 

car01   Automotive Director
 
Софтуер за управление на автопаркове

Балансирани показатели за измерване

Разход на гориво
Загуби от преразход на гориво

Фактор техническа готовност

Наряд, работа (производство)
Наряд, престой (загуба на собствен обект)
Наряд, престой загубени възможности (на външен обект)
Наряд, планирано техническо обслужване (разход)
Наряд, авариен ремонт (загуба)

Период, Дни в работа
Период, Престои (загуба)
Период, Планов ремонт (разход)
Период, Авариен ремонт (загуба)

Разходи за изминат пробег
Загуби от надвишен пробег

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s