Инсталиране

Automotive Director тм 
Софтуер за управление на автопаркове
                                           www.bizwareint.com

(Отнася се за версия Access 2002)

 appsetup05 Инсталиране на Automotive Director тм за потребители на MS Access 2002, 2003 и 2007

Инсталиране след изтегляне на копие от Интернет сайта www.bizwareint.com за потребители на Microsoft Access 2002

1. Уверете се че имате вече инсталиран Microsoft Access 2002, 2003 или 2007 на вашия компютър.
2. Обновете своя Office XP пакет от сайта на Microsoft до последна версия. 
3. Изтегрете архив с последното издание на продукта ог сайта. Създайте папка AutoDir и поставете файловете AutoDir.mde, Users.mdb и Data.mdb.
4. Щракнете двукратно върху AutoDir.mde файла за да стартирате програмата.
5. От пълвоначалния екран се изисква име и парола. Използвайте потребителско име NetAdmin  и парола autodirdemo за да влезете успешно в Главното табло.

 appsetup05 Инсталиране на Automotive Director тм Runtime версия от CD диск

Ако получите софтуера на CD-ROM носител имате нужда само от операционната система Microsoft Windows 9x/2000, XP или Vista. Инсталирането на програмния продукт на Windows 98 отнема по-дълго – около 15 минути. Тук са описани необходимите стъпки за инсталиране на продукта на Windows 98. При по-новите операционни системи някои от етапите при инсталирането се пропускат.

Инсталиране при работа с Windows 98 операционна система

Ако имате създадени различни потребители и профили трябва да осигурите влизане само с една и съща парола. По време на инсталацията системата се рестартира нeколкократно. Ако се получи зависване при стартиране, натиснете бутона ресет (начално установяване) и продължете.

1. Поставете CD ROM диска Автотранспорт Директор и от папка Microsoft Windows Component Update. Стартирайте файла Setup.exe.

Image1В зависимост от версията на Windows различни компоненти трябва да се обновят. Ето списък от компонентите които може да изискват обновяване:
– Microsoft Windows Installer 1.1 (9x)
– Setup Runtime Files
– Microsoft Internet Explorer 5.5 and Internet Tools
– Microsoft Data Access Components
– Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3

Следващите екрани показват в умален размер процеса в който три от компонентите ще се обновят.

Image2  Image4  Image5

2. Обновяване на Windows и Office

Image6Този етап от обновяване на компонентите не винаги се изисква. Тук е описан защото е възможно вашата система да има нужда и от обновяване на езика.
Стартирайте файла Setup.exe от основната папка на CD ROM диска и ако получите съобщението изискващо обновяване на езика, пристъпете към него. За да се обновите езика свързан с регионалните настройки поставете CD-ROM диск Microsoft Office XP Developer with Front Page съдържащ обновяване на регионалните Windows и Office компоненти. За целта може да ползвате всеки диск предназначен за съответния регионален пазар. Следващия екран показва началната стъпка към процеса.

Image7

Щракнете Cancel за да прекратите инсталацията.

Image8

3. Обновяване на JET 4.0

Обновете компонентите на Jet 4.0.
Windows 98/NT потребителите обновяват операционната си система като стартират файла Jet40SP6_9xNT.exe.
Windows Me потребителите използват Jet40SP6_WMe.exe.
Windows 2000/XP потребителите прилагат Jet40SP6, от сайта на Microsoft.
Статия – Q239114
Заглавие -    ACC2000: Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available
URL -      http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q239/1/14.asp

4. Инсталиране на Автотранспорт Директор тм

1. Поставете CD ROM диска Автотранспорт Директор тм и от основната папка. Стартирайте файла Setup.exe.
Image9

За да промените папката изберете Смяна на директорията.

Image10

Image11

Инсталациионната процедура поставя неолходимите файлове в избраната директория.

Image12

Възможно е по време на инсталацията да се наложи рестартиране на компютъра.

Image13

 

firstlogin След успешно инсталиране програмата отворете файла AutoDir.mde от папката C:AutoDir и използвайте потребителско име NetAdmin и парола autodirdemo за да влезете.

Свързани теми:

Ръководство за работа
Настройки

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s