Контрол достъпа на потребителите

Automotive Director тм 

Софтуер за управление на автопаркове

         

1. Роли на потребителите

За да работите с програмния продукт трябва да използвате потребителско име. Всяко потребителско име е свързано с роля.

permissions1

Мрежов администратор – NetAdmin
Има достъп до всички функции на програмата. Дава и отнема права на други потребители при работа в мрежа. Ако ползвате програмния продукт само на един компютър, то потребителят трябва да е с роля на мрежов администратор. При предоставяне на програмния продукт паролата на мрежовия администратор е autodirdemo. В дадена организация има само един потребител с роля администратор на права за достъп.

Посетител – NONAME
Служебено потребителско име. Използва се когато потребителят не успее да осъществи успешно влизане в програмата. Има ограничени права. Дадена база данни има само едно име NONAME.

Останалите потребители си разпределят две роли:

Администратор на компютър – името се указва от Мрежовия администратор
Ако един компютър се споделя от няколко потребителя, то един от тях може да има повече права за настройки. Тези права се дават на администратора асоцииран към компютъра.

Потребител – името се указва от Мрежовия администратор
Това е стандартната потребителска роля, която трябва да бъде дадена за нормално ползване на програмата.

Последната пета роля е на доставчика на програмния продукт, който лицензира софтуера.

2. Предоставяне на права
Разрешенията за работа с каталозите и функциите се управлява от функции за контрол на достъпа. Функциите се намират в  Главно табло -> Администриране -> Потребители.

От каталога на потребителите щракнете друкратно върху име на потребител, за да влезете в подробнете данни.

permissions2Изберете табулатора Разрешения за да влезете в менюто за предоставяне права за достъп.

permissions3В дясната колона на менюто е списъкът от регистрираните заявки на потребителя към менюта, справки и функции. Те се регистрират от системата за достъп при всеки опит за използване. По подразбиране системата е настроена в режим Отказ.

Използвайте комбо бокса и изберете настройка – Отказ, Четене или Четене и Запис. Регламентирайте достъпа съобразно работата на потребителя без да давате излишни права.

Отнемането на права също изисква да редактирате колоната за достъп. В тези случаи изберете Само четене или Отказ.  Изтриването на ред от таблицата за регистрираните заявки също се интерпретира като Отказ.

Свързани теми:

Администриране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s