Многоезикова поддръжка

Automotive Director тм 
Софтуер за управление на автопаркове
         
Ако искате да използвате потребителски интерфейс на език различен от Английски, използвайте възможността за локализация на предпочитан от вас език. Ако вашия предпочитан език за работа е Английски можете да прескочите раздела.

Многоезиковата поддръжка включва файл Dictionary.mdb, където се съхраняват всички думи и изрази, които не са на английски език, езиков кеш които представлява междинен буфер (Language.mdb), позволяваш превода и редактирането на данните във файла Dictionary.mdb и оперативен кеш разположен в паметта на къмпютъра.

Избор на език

Предпочитания език за работа се указва в менюто за достъп на потребителите. Смяната на езика може да стане и от бутона за смяна на езика достъпен в Главното табло или във вътрешните менюта.

Ето стъпките за смяна на езика от Главното табло:
1. Щракнете върху бутона показващ текущия език. В конкретния случай Български.
2. Изберете предпочитания от вас език.
3. Потвърдете обновяването на вътрешните таблици.

mls3bg

След като започнете работа с предпочитан от вас език може да редактирате думи и изрази според предпочитанията си. Менюто за Многоезикова поддръжка се намира в Главно табло -> Администриране -> Многоезикова поддръжка. За да успеете да влезете в него трябва да имате направени връзки към файловете Dictionary.mdb и Language.mdb. mls2bg

Основно меню за работа с езиковите речници.

Обновяване на речника

Редактирайте изразите в дясната колона и използвайте командата Обновяване на речника за да поддържате собствен речник.

UpdateDictionary

Eзиковия кеш

Изиковия кеш е междинна бърза памет/буфер която се попълва автоматично при думи и изрази които се използват по-често. Файла където се съхраняват данните от езиковия кеш се нарича Language.mdb. Начина по който той се запълва се определя от настройките на езиковия кеш.

mls11bg

При показаните в ляво настройки на езиковия кеш една нова дума/израз се добавя всеки път когато се влиза в програмата и две при излизане. Тези нови думи са от списък с най-често използвани думи и изрази. Съществува правило за попълване съдържанието на бързия езиков кеш за да попаднат в него само най-често използваните думи. Попаденията в езиковия кеш се анализират и се подбират думи чието използване е най-често. Попълването на бързия езиков кеш отразява поведението на потребителя. Това осигурява съдържание на кеша което се състои само от най-често ползвани думи. Останалия ресурс от думи се намира във файла Dictionary.mdb.

Настройка на езиковия кеш

Ефективността от работата на кеша с най-често използваните думи зависят от неговия размер и подходящия подбор на думи попаднали в него.  Колкото по-добра е селекцията от най-често използвани думи толкова, по-рядко ще се налага да се извличат думи от по-големия по размер езиков файл Dictionary.mdb

Начална селекция на най-често използваните думи

1. Изтрийте съдържанието на кеша с най-често използваните думи. Заедно с това статистиката за заявките в езиковия кеш също се нулира.
2. Настройте кеша да се попълва с няколко думи (до 3) при Изход от програмата. Можете да направите и друга настройка, при стартиране, при изход или двете заедно.
3. Настройте първоначално размера на кеша да не надвишава 200 до 300 най-използвани думи.
4. Започнете използването на програмата по обичайния за вас начин.
При всяко излизане или влизане в програмата няколко от най-често използваните думи ще се добавят в кеша. След няколко сесии бързия езиков кеш ще поеме заявките на думи и скоростта ще се увеличи.

Оперативен кеш в РАМ паметта

Оперативния кеш разполага всички думи и изрази в оперативната памет.  Условието е те да са били използвани поне веднъж. При повторна заявка за ползване на дума или израз превода се извлича от по-бързата оперативната памет на компютъра вместо от диска. Така чрез игнориране на относително по-бавния езиков кеш (Language.mdb) и общия езиков речник на всички думи Dictionary.mdb се намалява до минимум забавянето при извличане на преведените думи и изрази.

Добавяне на нов език или диалект

От диалоговата форма Многоезиково поддръжка изберете смяна на езика. Ако предпочитания език не е в списъка, то напишете името на изика с който искате да работите. В примера е посочен Испански език.

Превод и локализация на езиковия речник
След като изберете нов език започнете да превеждате думите и фразите в дясната колона от менюто Многоезикова поддръжка. Процесът на превеждане може да от дни до седмици. Периодично използвайте командата за Обновяване на речника. Напредвайки с превода вашия потребителски интерфейс постепенно ще бъде локализиран.
Ако не искате да добавите нов речник, а само да промените определени думи и изрази от съществуващия речник, то процедурата е същата – въведете съответната дума или израз в дясната колона на менюто Многоезикова поддръжка.

Свързани теми:
Администриране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s