Настройки

Automotive Director тм 
Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за версия Access 2002)

appsetup05   Настройки след инсталиране на Automotive Director тм

1. Настройки на десетичната запетая

За коректната работа на програмата е необходимо вашата система да бъде настроена според изискванията на SQL операторите за изпълнение на операциите с данни. Извършете настройка на десетичната точка и формата на датата от  менюто Settings на Windows 9x. Ако работите с Windows 2000 или Windows XP, настройката се извършва по подобен начин.
Ето последователността от действия при работа с Windows 98.

Щракнете бутоните: Start | Settings | Regional Settings | Date и Curency. Натиснете бутона Number и подменете десетичната запетая с точка.

rsetings
Ако за изписването на десетичната точка е използвана запетая, настройката ще подмени запетаята с точка. Например 0,5 ще се промени на 0.5.
От същото меню настройте формата на датата. Подредбата в цифрите на датата трябва да е дд/мм/гггг или мм/дд/гггг, където дд e дата, мм е месец, а гггг е година.
Промяната в настройките се отразява автоматично на системата и не е необходимо да рестартирате компютъра.

2. Настройки на менюта и диалози за софтуер, който не ползва Unicode

non-Unicode settings

За да се показват всички съобщения на български език е нужно в регионалните настройки на Windows да укажете, че работите на български език.

3. Настройки на разделителната способност

При стари монитори с лъчева електронна тръба и ниска разделителна способност, за да работите с програмния продукт, използвайте режим на разделителност на монитора 800×600 или по-висок 1024х768. За да не страдате от главоболие, се уверете, че честотата на опресняване на екрана е поне 75Hz. Ако вашият монитор не поддържа разделителна способност 1024х768 при честота 75Hz,   остава възможност за работа в режим 800х600. В този случай е възможно не всички диалогови менюта да се визуализират изцяло и се налага да използвате ленти.
За да могат по-големите диалогови форми да се визуализират на монитора без да се налага използване на хоризонтални и вертикални ленти, направете корекция на големината на шрифта с 3% до 4% .
Ето последователността от действия в този случай.
От бутоните: Start | Settings | Display | Advanced влезте в настройката за големина на шрифта. Изберете Custom Settings и намалете шрифта до 97% от стандартния размер. Натиснете Apply, за да могат промените да имат ефект.

Свързани теми:
Администриране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s