Администриране при локална инсталация

Automotive Director
Софтуер за управление на автопаркове

network1

Локално инсталиране   Настройки   Управление на връзките към базите данни   Многоезикова поддръжка   Контрол достъпа на потребителите   Пароли, Възстановяване на изгубена парола   Лицензиране и подновяване на услугата Архивиране Тарифиране на транспортни услуги

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s