Управление на връзките към базите данни

Automotive Director тм 
Софтуер за управление на автопаркове 
         
Независимо дали работите в мрежа от няколко работни места или само на едно работно място програмата се предлага отделена от базата данни.

1. Начално свързване

В случай че при стартиране на програмата връзките с данните не са създадени автоматично се стартира Link Manager.

lnkmngnewconn1 

Натиснете бутона New Connection и използвайте диалоговата форма за да изберете и отворите базите данни Users.mdb и Data.mdb

Ако базата данни е достъпна по мрежата, изберете My Network Places, след това изберете компютъра и папката с базите данни.

Пример с избиране на база данни Data.mdb намираща се на компютър Server е показан по-долу.

 

lnkmngnewconn3

Таблиците с които трябва да се ноправи връзката са Users.mdb и Data.mdb. За да работи програмата на български направете и връзка с Dictionary.mdb. За да може да променяне съобщенията в речника направете връзка и с Language.mdb. Така минималния брой файлове с които трябва задължително да имате връзка е два, а максималния е четири.

 

2. Свързване след преместване на базите данни

link2db 

Ако след като е направено начално свързване базите данни се преместят се дава възможност за ново свързване към данните. Използвайте бутона Browse и посочете новото място на данните.

Ако връзката не може да се осъществи, причините могат да бъдат следните:

  • 1. Достъпът до компютъра където е базата данни, е затруднен поради натоварване на мрежата. В този случай излезте от програмата и опитайте отново или използвайте период когато мрежата е по-малко натоварена;
  • 2. При други проблеми с мрежата се обърнете към мрежовия администратор за съдействие.

При началното свързване с базите данни и повторното свързване след тяхното преместване другите потребители не трябва да ползват данните.

3. Прескачане проверката за валидност на връзките към данните

При всяко стартиране на програмата се влиза в процес на проверка валидността на връзките към таблиците с данни

.linkmng5

Това е валидизация на връзките. Валидизацията не е необходима след като връзките вече са създадени. При работа в мрежа когато трафика е голям или има други потребители този процес върви бавно. За това е нужно свързването да става без проверка на връзките.

За да прескочите валидизацията маркирайте отметката Hide докато тече проверката на връзките.

4. Команди на Link Manager

appexplorer

1. New Connection – Бутон за връзка с база данни. Използва се за начално свързване.

dirtree02

2. Select Folder – Избор на папка където е базата данни

connect11

3. Link to database – Функция за свързване с база данни,

Link to all – за свързване с няколко бази данни едновременно. Тези бутони управляват връзките на текущо избраната база данни като свързват или изключват всички принадлежащи таблици.

connect11

4.Unlink – Прекъсване на връзките към таблиците от базата данни, Unlink all – за прекъсване на връзките към всички бази данни

drive22

5. Clear Links – Изчиства списъка на прекъснатите връзки. Изключени ненужни връзки могат да се изтриват от списъка на връзките чрез бутона Изтриване на таблици с прекъснати връзки. След изпълнение на тази операция в списъка на таблиците остават само тези, чиито връзки са включени.

vbrtico

6. Compact Database – За компресиране на базата данни. В процеса на работа файловете с данни нарастват по размер. За да бъдат уплътнени е необходимо периодично да извършвате операция по компресирането им. Ако голям брой записи се добавят, изтриват и обновяват, компресирайте базата данни по-често. Това подобрява достъпа до данните и улеснява архивирането. Компресирайте данните поне веднъж месечно. Ако работите в мрежа преди да изпълните операцията се уверете, че няма други потребители, включени към базите данни.

Свързани теми:
Администриране

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s