Windows Live Mail настройки за други пощенски кутии

Един пощенски клиент за всички регистрирани ел. пощи.

Домейн bizwareint.com

Входа и изхода на съобщенията става чрез пощенската услуга към домейна.

Bizwareint E-mail Support Settings 1 Bizwareint E-mail Support Settings 2

Bizwareint E-mail Support Settings 3 Bizwareint E-mail Support Settings 4

Gmail.com

Входа и изхода на съобщенията става чрез Gmail.

Windows Live E-mail Gmail Settings 1 Windows Live E-mail Gmail Settings 2

Windows Live E-mail Gmail Settings 3 Windows Live E-mail Gmail Settings 4

Mail.bg

Входящата поща става чрез pop3.mail.bg, а изходящата чрез Gmail.

Windows Live E-mail ANT6 Settings 1 Windows Live E-mail ANT6 Settings 21

Windows Live E-mail ANT6 Settings 31 Windows Live E-mail ANT6 Settings 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s