Последни прромени

 

car01 Automotive Director тм 
Софтуер за управление на автопаркове

Дата 6 Ное 2009

Транспортни услуги
Разписания, план и изпълнение

Дата 20 Юни 2009

Отчитане разхода гориво
Подобрение в алгоритъма за отчитане на началните и крайните количества гориво за деня.

Изминати разстояния по пътни листове
Съпоставяне на разстоянието по пътни листове и с товар.

Отчитане на приходи от транспортни услуги
Промени в алгоритмите.

Заработка на водачи
Допълнителни справки за заработката на водачи. Бонуси за преизпълнение.

Заработка на кондуктори
Справки за часове работа и почасово заплащане. Бонуси.

Складово стопанство
Възможност за раздробяване (сериализиране) на артикули, които изискват отчитане по по бройки, но са в големи количества.
Например отчитане продажби на билети по кондуктори, коли и линии.

Дата 22 Май  2009

1. Въвеждане на междинни контролни замервания на горивото
Промяна в метода за отчитане разликите в нормирания разход гориво.
Въвеждат се контролни замервания които отчитат километража и наличното гориво в резервоара.

За повече информация: Ефективен контрол на горивото по ефективен начин

2. Подобрения в скоростта на преизчисляване горивото

car01 Automotive Director тм – v1.42 (10 House, 9 Reed)
Софтуер за управление на автопаркове
         
Дата 21 Апр 2009

1. Кеш за ускоряване достъпа до данните

По-долу са показани резултати от теста за преизчисляване на гориво.
Средното ускорение при използването на кеш за четене на данните е 13.3%.

CacheTestFuel

Резултати от теста за преизчисляване на транспортни услуги.
Средното ускорение при използването на кеш за четене на данните е 2%.

CacheTestFreights

Дата 14 Апр 2009

1. Складово стопанство – настроеваеми списъци с артикули
Настройка на данните за избор на артикулите. Може да се избира от списъка в целия каталог на артикулите или само от тези артикули които са ползвани до момента.

Ако се избира от целия списък има възможност за добавяне на нов материал. В този случай източника на данните е статичен.

Във втория случай ако се избере източник на данни, който включва само вече използвани такива, то списъка може да се намали и избора на данните се улеснява. Тогава добавянето на нови артикули е невъзможно.

2. Складово стопанство – изписване на гориво от пътния лист
Списъка с горивото също се настройва. Може да се избере пълен такъв или само на горива с които вече е работено.

3. Пътни листове – номер на пътен лист
Номера на пътния лист се запомня и остава последния въведен. След въвеждане на датата се предлага стария номер на пътен лист.

4. Пътни листове – връзка между водач и кондуктор
Към всеки водач се запомня текущ кондуктор. Той се предлага автоматично при работа с контролни листове за отчитане на продажбите на билети. Ако кондуктора се смени, тогава към водача се запомня новия.


Връзки:
Windows Live Блог  : http://bizwareint.spaces.live.com
Windows Live Група: http://autodir.groups.live.com/
Интернет страница : www.bizwareint.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s