#59 Товарителници, изпълнение по линии

   Automotive Director тм
  Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за версия Access 2002)

#59-1 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход

#59-1

#59-2 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. По категории.

#59-2

#59-3 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. По категории и коли.

#59-3

#59-6 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. По водачи.

#59-6

#59-7 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход.

#59-7

#59-8 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. По категории.

#59-8

#59-9 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. По коли.

#59-9

#59-10 Изпълнение по линии, курсове, продажби на билети и приход. Ежедневно.

#59-10

Връзки:
Windows Live Блог  : http://bizwareint.spaces.live.com
Windows Live Група: http://autodir.groups.live.com/
Интернет страница : www.bizwareint.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s