Работят ли с електронни документи през Интернет в транспортния отдел на община Пловдив?

До г-н Славчо Атанасов, кмет на град Пловдив.

Глобално затопляне, опазване на природната среда, защита на гората… Имат ли смисъл тези понятия, ако не са част от ежедневието и не се прилагат от институциите. Кой трябва да налага ново отношение към природните ресурси и тяхното опазване? Кой трябвя да налага енергийна ефективност и неразхищение на средства?

Вероятно всеки има свой отговор. Може би правителството с програми за енергийна ефективност. Може би бизнеса търсейки възможности за по-висока ефективност?

Дали в транспортния отдел на община Пловдив са чували за електронни документи? От какво е продиктувано изискването всички отчети да се печатат в техния пълен подробен вариант всеки месец, за да има добра отчетност?

Безпорно отчетност трябва да има и контрол трябва да се осъществява. Това е една от функциите на внедрената в общината система за GPS проследяване, а също така и на софтуера за управление на автопарка Автотранспорт Директор в Градски Транспорт Пловдив АД.

Не е ли по добре вместо кашон от 20 кг докумунтация, която Градски Транспорт Пловдив АД предоставя на община Пловдив ежемесечно подробните отчети да се предоставят на файлове?
Градски Транспорт Пловдив АД няма голяма полза от разпечатването на толкова документи за да си отчете превозите. Софтуера с който работи фирмата има достатъчно справки, които да бъде предоставени в електронен вариант.

Килограмите разпечатана хартия са индикатор на манталитет с който някои чиновник доказва колко много е работил според критерии от преди 20 години и колко неефективно се работи според съвременните критерии.

Крайно време е да се пресече манталитета, който отчита работа на килограм напечатана хартия. Тази чиновническа практика губи работно време на фирмите, води до излишни разходи, не щади природата и околната среда.

На снимката: Таня Делчева – отчетник Градски Транспорт Пловдив АД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s