#45 Товарителници по видове товари с отчитане на редукция

#45-1 Товарителници по видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Вид товар, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар и обекти
Последна актуализация: 22 Фев 2013

45-1

#45-2 Товарителници по видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Вид товар, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар, обекти и коли 
Последна актуализация: 22 Фев 2013

45-2

#45-2 Товарителници по видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Вид товар, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар, обекти и коли
Последна актуализация: 22 Фев 2013

45-3

Връзки:

#53 Товарителници по обекти с отчитане на количеството товар по курсове и прилагане на редуция

#77 Товарителници по превозвачи с отчитане на количествата товар по курсове и прилагане на редукция

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s