#77 Товарителници по превозвачи с отчитане на редукция

#77-1 Товарителници по превозвачи с отчитане на редукция след маркшайдерски замер
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач,Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Превозвач 
Последна актуализация: 25 Фев 2013

77-1

#77-2 Товарителници по превозвачи с отчитане на редукция след маркшайдерски замер
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, Вид товар, Обект Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар и обект
Последна актуализация: 25 Фев 2013

77-2

#77-3 Товарителници по превозвачи с отчитане на редукция след маркшайдерски замер
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Превозвач, Вид товар, Обект,  Кола, Скала (км, мч), Курса по товарителници, Сервизно разстояние или време, Разлика сервиз и ефективно разстояние, Процент, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар, обект и кола 
Последна актуализация: 25 Фев 2013

77-3

#77-4 Товарителници по превозвачи с отчитане на редукция след маркшайдерски замер
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Превозвач, Вид товар, Обект, Кола, Дата, Скала (км, мч), Курса по товарителници, Сервизно разстояние или време, Разлика сервиз и ефективно разстояние, Процент, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Вид товар, обект, кола и дата 
Последна актуализация: 25 Фев 2013

77-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s