#53 Товарителници по обекти с отчитане на количествата и прилагане на редукция

#53-1 Товарителници по обекти и видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Обект, Вид товар, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Обект и вид товар
Последна актуализация: 23 Фев 2013

53-1

#53-2 Товарителници по обекти и видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Обобщена
Включва: Обект, Вид товар, Кола, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Обект, вид товар и кола 
Последна актуализация: 23 Фев 2013

53-2

#53-3 Товарителници по обекти и видове товари с редукция и филтър по собственици на коли/машини
Период
: Да
Вид: Подробна
Включва: Обект, Вид товар, Кола, Дата и номер на товарителница, Корекция от маркшайдерски замери, Количество превозен товар по документи, Фактически товар след редукция, Разлика Фактически минус по документи, Стойност по документи, Фактическа след редукция, Разлика стойност фактическа и по документи.
Сортиране: Обект, вид товар, кола и дата 
Последна актуализация: 23 Фев 2013

53-3

Връзки:
#45 Товарителници по видове товари с отчитане на количествата и прилагане на редукция
#77 Товарителници по превозвачи с отчитане на количеството превозен материал по курсове и прилагане на редукция

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s