Транспортни услуги

  Automotive Director тм
  Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за версия Access 2002)

Списъкът на транспортните услуги е достъпен от таблото Коли –> Транспортни услуги.

ts2

Каталог на транспортните услуги.

Каталогът съдържа данни за името на услугата и параметри свързани с разстоянието, начален и краен час на пътуване, брой курсове по план, среден приход на час и пр.

В долната част на формата има възможност към всяка транспортна услуга да се укаже план/наряд по дни. За по лесно попълване на данните за плана се използват Разписания.

Разписанието се нанася автоматично в календара чрез диалогова форма за нанасяне на разписанията.

В отрязъка от екрана по-долу е показан случаи при който няколко коли изпълняват маршрути по автобусна линия.

ts3  Диалоговата форма за работа с Разписания позволява копирането им за дадени периоди и планирането на плана/наряда.

Другата възможност е свързана с преизчисляването на транспортните услуги и съпоставянето на плана с изпълнението.

Програмата следи за дублиране на наряд. Това се получава ако в базата данни има два или повече записа на коли изпълнили плана/наряда за конкретна дата.

Връзки:
Windows Live Блог  : http://bizwareint.spaces.live.com
Windows Live Група: http://autodir.groups.live.com/
Интернет страница : www.bizwareint.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s