Разходи за сервиз и поддръжка на автопарка

  Automotive Director тм
  Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за версия Access 2002)

#15

#15-1 Обобщена справка по категории коли

 #15-1

#15-2 Обобщена справка по категории коли описание на поръчката

#15-2

#15-3 Обобщена справка по категории коли подробно описание на поръчката

#15-3

#15-4 Обобщена справка по категории коли подробно описание на поръчката

#15-4

#15-5 Обобщена справка по видове ремонти

#15-5

#15-7 Обобщена справка по видове ремонти

#15-7

#15-8 Подробна справка по системи

#15-8

Виж също:
#23 Предстоящи планови обслужвания
#106 Планови обслужвания по поделения и коли

Връзки:
Windows Live Блог  : http://bizwareint.spaces.live.com 
Windows Live Група: http://autodir.groups.live.com/
Интернет страница : www.bizwareint.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s