Направете презентацията си отлична като се разграничите от тези 10 навика

От Джеф Черни

1. Престанете: Да бъдете източник на информация. Започнете: Да бъдете фуния, филтър и гуру. Представянето е повече от реч. Вие превръщате данни в информация, знания и с малко късмет в мъдрост.

2. Престанете: С внушението, че в крайна сметка няма решение. Започнете: С мисълта за крайния проблем и решението. Инвестирайте достатъчно време в подготовка за презентиране, която ще доведе да печеливш резултат, като атлет който има за цел подобрение на резултата.

3. Престанете: Да се доверявате на човешкото ухо. Започнете: Да си лъскате обувките. Не опростявайте проблемите, но предложете прости решения. Превърнете сложни мисли и процеси в нещо, което лесно се вижда и приема.

4. Престанете: Да обяснявате слайдовете си. Започнете: Да илюстрирате идеите си. Образите, които използвате ще създадат запомнящо се отношение ако ги свържете с вашите думи. Ние сме в епохата на визуалната култура и имаме нужда от от съдържание и визуално потвърждение.

5. Недейте: Фокусира върху всичко. Започнете със създаване на уникално по стойност предложение, което не може да се отхвърли. Способността да дефинирате вашето послание е в основата на забележителното представяне на идеята. Дръжте другите гледни точки като допълнителни.

6. Недейте: Говори с неправилните хора. Направете така, че да знайте кои са хората хората и аудиторията. Освен това което представяте аудиторията на която говорите е втория по важност фактор за успеха на презентацията. Разберете на кого говорите.

7. Недейте: Да избягвате други мнения и аргументи. Направете така, че да ги спечелите с вашата аргументация. Забележителната презентация изисква да отговаряте убедително.

8. Недейте: Недоглежда подробностите. Направете предложението практически приложимо. Вниманието към детайлите и точността на представянето е в основата на печеленето на доверие. Изпотете се над малките подробности. Свършете си домашната работа.

9. Недейте: Предлага на аудиторията дебютно изпълнение. Направете проби и тестове рано и достатъчно на брой предварително. Познавейте материята си като позитивни мнения и критики и не давайте възможност на аудиторията ви да бъдат вашите първи критици.

10. Недейте: Да се доверявате те да си изградят необходимото мнение сами. Направете така, че от първата стъпка до последната всяка част от вашето представяне да е продажба на идея. На практика вие продавате вашата идея. Направете презентацията си впечатляваща като нарушите тези 10 навика.

http://techrepublic.com.com/2001-6240-0.html

Идеите от статията са взаимствани от книгата Създаване на забележителна презентация чрез преодоляване на 10 нарушими навика, публикувана от CreateSpace през Януари 2010. Пълни подробности са достъпни на адрес  http://www.tenbreakablehabits.com или по имейл  jeff@tenbreakablehabits.com или на туитър @jeffcerny.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s