Прехвърляне на гориво


  Automotive Director
тм
  Софтуер за управление на автопаркове

(Отнася се за версия Access 2002)

1. Избор на кола/машина източник
Първата стъпка при прехвърляне на гориво е избор на кола или машина от която ще се източва гориво. Избира се дата и количество гориво за източване.

Fuel transfer1

Количеството гориво трябва да бъде указано със знак минус. В показания пример се източват 10 л гориво на дата 2/06/2007 год. 

2. Избор на кола/машина приемател на горивото.
От формата за прехвърляне се получателят но горивото и се потвърждава.

Fuel transfer2

В примера ооривото се прехвърля към СМ 6002 АК.

3. Доливане на прехвърленото гориво.
След като горивото е прехвърлено се отваря формата за работа с колата/машината към която е извършено прехвърлянето. Прехвърленото гориво се намира в опашката за прехвърлено гориво достъпна с командата Прехвърлено.

Fuel transfer3

4. Въвеждане на горивото и маркиране като обработено.
Прехвърленото гориво може да се разпознае по датата, пътния лист и носи името на колата/машината от която е източено.

Fuel transfer4

Връзки:
Windows Live Блог  : http://bizwareint.spaces.live.com
Windows Live Група: http://autodir.groups.live.com/
Интернет страница : www.bizwareint.com

Ефективен контрол на горивото в автопарка по ефективен начин

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s