Конфигуриране на SQL Server Express за отдалечен достъп

Стъпка 1: Разрешаване на TCP/IP

Първо трябва да се укаже на SQL Server Express да слуша съответния TCP/IP, порт.
За целта се прави следното:
1. Стартирате SQL Server Configuration Manager
2. Избира се "Protocols for SQLEXPRESS" нод

Sql_server_1

Стъпка 2: Разрешаване на TCP/IP

Щракнете дмукратно TCP/IP. Разрешете TCP/IP като метод за свъзване.

Sql_server_2

 

В таб “IP Addresses” в последното поле “IPAll – TCP Port” се въвежда порта. Може да изберете 1433.

2009-05-31_14092

 

Sql_server_3

 

Като вариант по-долу е даден пример с настройка за Hamachi IP адрес. При конфигурация с Hamachi идете на Network Connections > Advanced > Advanced Settings и подсигурете Hamachi да бъде първия адаптер в списъка.

 

Sql_server_4

 

Стъпка 3: Защитна стена

Включете защитната стена и отворете порта 1433. Чрез сайта www.ping.eu се убедете, че порта е отворен.

Сред настройката на мрежовите услуги и отварянето на порта следва да се рестартира SQL Server Express сервиза.

Restart SQL Service1

Стъпка 4: Настройка на стринга за връзката и инициализиращи параметри

Създайте файл с разширение udl и го отворете. Изберете вида на връзката както е показано в ляво. В дясно стринга за връзката трябва да укаже адреса на SQL Server.

Например : 87.126.81.245\SQLEXPRESS,1433

GRTransport Connection Provider

GRTransport Connection11

При инициализиращите параметри SQL Server позволява да се използват следните мрежови библиотеки при свързване.

  • dbnmpntw – Win32 Named Pipes
  • dbmssocn – Win32 Winsock TCP/IP
  • dbmsspxn – Win32 SPX/IPX
  • dbmsvinn – Win32 Banyan Vines
  • dbmsrpcn – Win32 Multi-Protocol (Windows RPC)

В стринга на връзката би трябвало да се укаже типа на библиотеката. Например в този случай  "dbmssocn" (без кавички) за  TCP/IP Sockets Net-Library.

GRTransport Connection Data Link Properties

 

GRTransport Connection Data Link Properties1

Стъпка 5: Име и парола

Уверете се че User ID има подходящи разрешения за да изпълнява съответните операции върху базата данни. За препоръчване е да се използва “sa” задължително с парола.

Ако инстанцията е инсталирана в Windows режим без парола използвайте команда за да поставите такава. Например:

Sqlcmd -U login “sa” –P “password” ще създаде парола “password” за “sa”.

Тествайте връзката. След това ще можете да се свържете отдалечено към SQL Express. 

Следващата таблица указва валидни имена за ключовете в стринта за връзка.

Name
Application Name
The name of the application, or ‘.Net SqlClient Data Provider’ if no application name is provided.

AttachDBFilename -or- extended properties -or-

Initial File Name

The name of the primary file, including the full path name, of an attachable database.
The database name must be specified with the keyword ‘database’.

Connect Timeout

Connection Timeout 15
The length of time (in seconds) to wait for a connection to the server before terminating the attempt and generating an error.

Current Language
The SQL Server Language record name.

Data Source -or- Server -or- Address -or- Addr -or-

Network Address

The name or network address of the instance of SQL Server to which to connect.

Encrypt ‘false’
When true, SQL Server uses SSL encryption for all data sent between the client and server if the server has a certificate installed. Recognized values are true, false, yes, and no.

Initial Catalog -or- Database

The name of the database.

Integrated Security -or- Trusted_Connection ‘false’
When false, User ID and Password are specified in the connection. When true, the current Windows account credentials are used for authentication. Recognized values are true, false, yes, no, and sspi (strongly recommended), which is equivalent to true.

Network Library -or- Net ‘dbmssocn’
The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server. Supported values include dbnmpntw (Named Pipes), dbmsrpcn (Multiprotocol), dbmsadsn (Apple Talk), dbmsgnet (VIA), dbmslpcn (Shared Memory) and dbmsspxn (IPX/SPX), and dbmssocn (TCP/IP).

The corresponding network DLL must be installed on the system to which you connect. If you do not specify a network and you use a local server (for example, "." or "(local)"), shared memory is used.

Packet Size 8192
Size in bytes of the network packets used to communicate with an instance of SQL Server.

Password -or- Pwd

The password for the SQL Server account logging on (Not recommended. To maintain a high level of security, it is strongly recommended that you use the Integrated Security or Trusted_Connection keyword instead.).

Persist Security Info
‘false’
When set to false or no (strongly recommended), security-sensitive information, such as the password, is not returned as part of the connection if the connection is open or has ever been in an open state. Resetting the connection string resets all connection string values including the password. Recognized values are true, false, yes, and no.

User ID
The SQL Server login account (Not recommended. To maintain a high level of security, it is strongly recommended that you use the Integrated Security or Trusted_Connection keyword instead.).

Workstation ID
the local computer name
The name of the workstation connecting to SQL Server.

Виж също:

Solving SQL Server Connection Problems
Windows 2003 Terminal Services
Конфигуриране на порт 1433 за работа с SQL Server

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s