Промяна в релацията при факторите за разход на гориво

Automotive Director
Софтуер за управление на автопаркове

Изданията от 14 Фев 2011 използват междинната таблица на факторите за разход горива свързана с каталога за въвеждане на пътни листове и товарителници. За да се приложи промяната към старите издания е необходимо да се направят следните промени:

1. Изтриват се неизползваните фактори за разход на гориво прикачени към съответните автомобили. Прави се с цел да се намали работата по-пренастройването на връзките в таблицата.

2. Прави се запитване което да изведе старата връзка (релация), новата връзка (релация) и фактора.

3. Прекъсва се старата връзка

4. Подменят се записите съответстващи на връзките с временни такива за да се избегне конфликт.

5. Въвеждат се новите номера съответстващи на новата връзка.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s