Премахване заработката на водачите като процент от услугата

Automotive Director
Софтуер за управление на автопаркове

При тарифирането е премахната възможността за заработка на водачите на процент от прихода на колата. Извършена е замяна със заработка по количество превозен товар. Така при промяна цената на транспортната услуга възнаграждението на водача не се влияе от тарифата при транспорта.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s