Записване на факторите за разход гориво при превоз на товари

Automotive Director ™                                                                     Нефтохимтранспорт АД
Софтуер за управление на автопаркове                               Дистрибуция на горива

Влекачите за горива и газ попадат в две основни категории свързани с разхода на гориво.
1. Категория с разход 0.7 л на 100 км за тон превозен товар
2. Категория с разход 0.5 л на 100 км за тон превозен товар

Таблиците указващи разхода на гориво при превоз на горивата са прикачени към така наречените носители. Носителите са колите към които са прикрепени данните за разхода на гориво. Веднъж настроени нормите за разхода на гориво при превоз на товари не се променят.

Регистрирането на допълнителния разход гориво става в раздела фактори. Съществуват два начина на записване на данните. При първия се отчита разстоянието по пунктове, а при втория доставеното количество и разстоянието. Нека да приемем, че имаме превоз на гориво до три бензиностанции. Тъй като разтоварването е на няколко етапа се прави втори запис, който отчита новото остатъчно количество товар и разстоянието.

Пример на записване с отчитане на разстоянието и количеството:
Нека влекач с 20 тона гориво зарежда 3 бензиностанции. В този случай записите които се правят в секцията за фактори могат да изглеждат конкретно така:
20.0 тона товар 50 – този запис означава, че началния товар от 20 тона е превозен на разстояние от 50 км
10.0 тона товар 25 – на първата бенциностанция е разтоварено 10 тона гориво. Остатъка от 10 тона се превозва от първата до втората бензиностанция които отстоят на разстояние 25 км.
5.0 тона товар 30 – третия запис отчита, че след зареждането и на втората бензиностанция има остатък от 5 тона който се превозва до третата бензиностанция отстоящо на 25 км от втората.

Накратко този начин на записване изглежда по следния начин:
20 тона на 50 км
10 тона на 25 км
5 тона на 30 км

Втория начин на записване отчита разтовареното количество гориво(товар) и разстоянието на което е превозено.
При него записите изглеждат така:
10 тона разтоварено гориво след  50 км
10 тона разтоварено гориво след 75 км
5 тона разтоварено гориво след 105 км

Независимо от метода по който се извършва записа резултатите за допълнителния разход гориво са еднакви. Предпочитания метод се определя в голяма степен с начина по който се води първичната документация и удобството за отчитане.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s