Носители на транспортни услуги

Automotive Director ™                                                                     Нефтохимтранспорт АД
Софтуер за управление на автопаркове Дистрибуция на горива

1 Лукойл Бс
633 Светли горива Бс (0.5) над 20000 л
636 Светли горива Бс (0.7) над 20000 л
637 Светли горива Бс (0.7) до 20000 л
N/A Светли горива Бс (0.5) до 20000 л

639 пропан бутан (LPG) Бс (0.7) до 20000 л
640 пропан бутан (LPG) Бс (0.5) до 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) Бс (0.7) над 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) Бс (0.5) над 20000 л

26 ПСБ ГТ Русе
623 Светли горива Рс (0.5) над 20000 л
621 Светли горива Рс (0.7) над 20000 л
??? Светли горива Рс (0.5) до 20000 л
624 Светли горива Рс (0.7) до 20000 л

??? пропан бутан (LPG) Рс (0.5) над 20000 л
620 пропан бутан (LPG) Рс (0.7) над 20000 л
619 пропан бутан (LPG) Рс (0.5) до 15000 л
618 пропан бутан (LPG) Рс (0.7) до 20000 л

4 ПСБ Пловдив
571 Светли горива Пв (0.5) над 20000 л
568 Светли горива Пв (0.7) над 20000 л
N/A Светли горива Пв (0.5) до 20000 л
569 Светли горива Пв (0.7) до 20000 л

N/A пропан бутан (LPG) Пв (0.5) над 20000 л
573 пропан бутан (LPG) Пв (0.7) над 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) Пв (0.5) до 20000 л
572 пропан бутан (LPG) Пв (0.7) до 20000 л

4 ПСБ Стара Загора
581 Светли горива СтЗ (0.5) над 20000 л
580 Светли горива СтЗ (0.7) над 20000 л
N/A Светли горива СтЗ (0.5) до 20000 л
575 Светли горива СтЗ (0.7) до 20000 л

N/A пропан бутан (LPG) СтЗ (0.5) над 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) СтЗ (0.7) над 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) СтЗ (0.5) до 20000 л
N/A пропан бутан (LPG) СтЗ (0.7) до 20000 л

4 ПСБ София
N/A Светли горива Сф (0.5) над 20000 л
600 Светли горива Сф (0.7) над 20000 л
.. Светли горива Сф (0.5) до 20000 л
584 Светли горива Сф (0.7) до 20000 л

N/A пропан бутан (LPG) Сф (0.5) над 20000 л
608 пропан бутан (LPG) Сф (0.7) над 20000 л
611 пропан бутан (LPG) Сф (0.5) до 20000 л
595/609 пропан бутан (LPG) Сф (0.7) до 20000 л

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s