Промяна на нерегламентирани тарифи

Automotive Director ™                                                                     Нефтохимтранспорт АД
Софтуер за управление на автопаркове                             Дистрибуция на горива

Списък на променени тарифи в рамките на един отчетен период

Име на транспортната услуга              км    цена        нови км         нова цена      период

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s