Актуализиране на справки товарителници по клиенти от серия…

Актуализиране на справки товарителници по клиенти от серия 125-10,11,12,13.
Добавена е нова серия по трафици като продължение на серия 125. Първата от справките е 3-1 Товарителници по трафици обобщено.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s