Грешка с дублиране на доставката за газ към бензиностанция

На екрана по-горе е показано дублиране на доставка за газ към клиент.
За да се избегне дублирането е необходимо да се напише същия пътен лист към съответната дата и номер като се укаже втора смяна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s