Справки за регулярни доставки на светли горива и пропан бутан

Налични са нови справки за отчитане доставката на горива по бензиностанции за Нефтохимгранспорт.
Справките са както следва:

Справки за регулярни доставки на светли горива: #29-1, #29-2 и #29-3.
Справки за регулярни доставки на пропан бутан: #31-1, #31-2 и #31-3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s