Промяна бизнес логиката на полетата тръгване и пристигане

Добавена е допълнителна логика свързана с точката на тръгване и пристигане на транспортните услуги.
При ругулярните и нерегулярните  услуги мястото на тръгване и пристигане се прочита от каталожните данни на услугата при изберането на услугата.

Потребителят може да промени позицията на тръгване и пристигане само в случаите когато услугата е нерегулярна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s