Надигането на вълната от облачни изчисления

Дали това е възвръщането на големите машини и тънките терминали или бъдещето на бизнеса ни?

Майкъл Оти
Windows IT Pro

cloud comp 1Една от най-видимите ИТ тенденции появила се  от 2009 г. е облачните изчисления. Това е технология, възприета от основните доставчиците на софтуерни услуги, за която бизнеса все още остава скептичен. Дори ИТ анализаторите имат разнопосочни мнения относно бъдещето на облачните изчисления.
За едни облачните изчисления е слабо прикрит опит да се възкресят отхвърлените мейнфрейм компютри и терминали от преди две десетилетия, а други гледат на облачните изчисления като основа за реализирането на нов вид софтуерни приложения, което ще оформят бъдещето на компютърните изчисления.

В настоящите трудни икономически времена, облачните изчисления обещават да намалят разходите и това ги прави примамливо решение.

Какво са облачните изчисления?

Облачните изчисления са общ термин за Интернет-базирани услуги, които осигуряват някакъв вид базови услуги на организацията която ги ползва. Специфичния тип услуга варира широко. Общо облачните изчисления включват хостване на Microsoft Exchange Server, хостване на файлове в Интернет като Google Docs, предоставяне на услуги за съхранение на данни онлайн, и дори предоставяне на достъп до релационнни бази данни като  SQL Azure.  Обикновенно доставчиците на услуги предоставят достъпа до техни сървъри, които потребителите използват през Интернет.

Някои доставчици на софтуер — включително Microsoft—предлагат допълнителен плюс в този модел, при който локално инсталиран софтуер(т.н., Microsoft Office) взаимодейства с Интернет-базирана услуга (т.н., Windows Live Office). Клиентите обикновенно плащат за предоставянето на услугите включени в облачните изчисленя. Доставчиците от своя страна предлагат споразумение за нивото на обслужване (СНО, Service Level Agreement) гарантирайки специфични нива на наличност на услугите през Интернет и приемливо ниво на скорост на обработка. Видовете споразумения за нивото на обслужване (СНО) варират в зависимост от услугата и от цената, която клиентът плаща за нея.

Предимствата

Намаляването на разходите е най-важната полза, която доставчиците на услуги посочват за изчислителните облаци. Облачните изчисления основно ви позволяват да използвате на лизинг хардуерното осигуряване, компютрите, сървърите и да се въздържате от капиталови разходи, необходими за извършването на същите дейности ако бяха вътре в организацията. Чрез наем на на хардуера и софтуера, вместо да купувате и изграждате вътрежна ИТ инфрастуктура имате възможност да спестите за разходи в компютри, сървъри, лицензи,  както и да си спестите разходите за ИТ персонал, необходим за работата и управлението на тези услуги.
Другото предимство е че, изчислителни облаци са глобално достъпни, включването към тях е незабавно и лесно се присъединяват нови потребители – мащабируемост. Причината за тази мащабируемост е в тяхната Интернет базираност, което дава възможност да получите достъп до облачни услуги навсякъде, където имате връзка с Интернет.
В повечето случаи, няма проблеми при свързването към услугата. Вие може да намерите облак-базирани услуги незабавно, без никаква инсталация и главоболия. Обикновенно доставчиците на изчислителни облаци имат голяма компютърна инфраструктура и поддържат много високи нива на мащабируемост. Ако имате нужда от допълнителна мащабируемост, то обикновенно това е лесно. Просто плащате за следващото по-високо ниво на обслужване.

Може би най-големите предимства на изчислителни облаци е за доставчиците на софтуерни услуги и решения. За разлика от традиционния начин на предоставяне на софтуер, облак услугите използват абонаментен модел на предостявяне на софтуер и услугите. Този модел позволява на доставчиците на софтуер да заобиколят всички настройки и разходи за доставка на софтуера до крайния клиент в организацията. Доставката на софтуер чрез абонаменти такси  е Свещеният Граал за софтуерните компании, защото модела предлага предвидим доход, който не е свързан с постоянното пускане на нови продукти.

Тъмната страна

Освен предимствата идеята за облачните изчисления има и тъмна страна. Първият проблем е в непрекъснатата наличност на услугите. Въпреки че Интернет и инфраструктурата от сървъри и участващи сайтове е доста надеждна, истината е, че всички те имат спирания. Когато всичко работи, всичко е достъпно, но връзката през Интернет има много звена, и прекъсване някъде може да доведе до неприятности. Някои престои са неизбежни. Колко дълго може да бъде прекъсването е въпрос на приемливо равнище за организацията потребител на услугата. За използването на ел. поща като Hotmail или за съхраняване на резервни копия онлайн, високата надеждност не е наистина важен проблем. За бизнес процеси изискващи непрекъснатост това обаче може да е критично. В споразумението за нивото на обслужване (СНО)  доставчиците на софтуера и услугите през изчислителните облаци обикновено предлагат някаква отстъпка за ползване на услуги като компенсация в случай на престой.

Друг проблем е скоростта на изчисленията. В повечето случаи вие купувате съществуваща информационна инфруструктура, но вие също така споделяте тази инфраструктура с други ползватели. Споделеното използване на изчислителните възможности бе могло да намали скоростта в най-активните часове от работното време до нива, които вие не очаквате и не сте склонни да приемете. Отново за услуги, които зависят от скоростта на изчисленията, си осигурете договореност при която, ще получите гаранции за приемливи нива на скоростта.

Облачните изчисления идват с потенциални заплахи за сигурността. Тези услуги и съпътстващите решения съхраняват поверителни данни на сървъри, които са собственост на друга компанията доставчик. Вашите данни не са в сградата, където е организацията ви. В някои случаи това може да предизвика повод за безпокойство. Въпреки това, както Том Кейси генерален мениджър на SQL Server Business Intelligence, посочва в интервю с SQL Server Magazine, при сигурността няма проблем с повечето услуги. За пример, той посочи, че много фирми успешно предлагат софтуер за заплати в продължение на много години и не са имали никакви нежелателни проблеми със сигурността на данни към които са чувствителни в организацията.

Друг повод за загриженост е интегрирането на приложенията. Интегриране на приложения, които работят дори в сървъри споделящи един и същ шкаф може да бъде трудно. Интегриране на съществуващите процеси с външните служби добавя още едно препятствие. В заключение, изборът на правилния продавач за услугите с изчислителни облаци е друго усложнение. Вие със сигурност не искате вашия доставчик на изчислителни облаци да излезе от бизнеса, поне не, ако имате критични бизнес приложения, които зависят от услугите които предоставя. За големи компании доставчици на облачни изчисления като Amazon, Google, и Microsoft няма голям риск, но изчислителни облаци е нова технология, каята се предоставя и от множество по-малки доставчици които се борят за парче от бизнеса с облачните изчисления.

Накъде биха духнали ветровете

За разлика от терминалните и идеята за тънките изчисления преди десет години, изчислителните облаци са тук и ще останат. Голямо разнообразие от фирми предлагат решения, които варират от потребителски-ориентирани решения за платформи ориентирани към потребители и крайни клиенти до системи за развитие на бизнеса. Към този момент, изчислителните облаци не са подходящи за всички фирми и това няма да се промени скоро. Все пак, това е начин за разширяване на възможностите на вашата организация с най-малко капиталовите разходи. Освен това, изчислителни облаци предоставя интернет-базирана платформа, която поставя основите на ново поколение софтуер в световен мащаб. Този софтуер и съпътсващите го услуги се характеризират с висока достъпност и мащабируемост.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s