Справки с казуси и отчитане на върнати доставки гориво

Отчитането на доставеното гориво се извършва чрез регулярни и нерегулярни услуги. В случай на връщане на гориво се отбелязва Върнато гориво, чрез използване на комбо бокса в полето за казуси.

Според полето за казуси регулярните както и нерегулярните доставки се делят и на изпълнени и такива с казуси, които биха могли да се разглеждат допълнително. За изпълнените услуги флагът за казуси е 1 и отговаря на описание за изпълнена услуга.

В случай, че има върнато гориво или друго обстоятелство се избира съответното описание към товарителницата. Така регулярните и нерегулярните услуги се делят и на изпълнени и такива с казуси и допълнителни обяснения.

Справките които съответстват на доставките на са следните:
#29-1,2,3 – Регулярни доставки светли горива, изпълнени
#35-1,2,3 – Регулярни доставки светли горива, с казуси
#37-1,2,3 – Регулярни доставки светли горива, по казуси

#31-1,2,3 – Регулярни доставки пропан бутан, изпълнени
#36-1,2,3 – Регулярни доставки пропан бутан, с казуси
#38-1,2,3 – Регулярни доставки пропан бутан, по казуси

#32-1,2,3 – Нерегулярни доставки светли горива, изпълнени
#41-1,2,3 – Нерегулярни доставки светли горива, с казуси
#42-1,2,3 – Нерегулярни доставки светли горива, по казуси

#34-1,2,3 – Нерегулярни доставки пропан бутан, изпълнени
#43-1,2,3 – Нерегулярни доставки пропан бутан, с казуси
#48-1,2,3 – Нерегулярни доставки пропан бутан, по казуси

Нерегурярния пробег до база е в справка:
#49-1,2,3 – Нерегулярен пробег до база без товар

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s