Проверка за дублиране на доставки пропан бутан по бензиностанции

Проверката касае случаите на доставка на пропан бутан (LPG). При въвеждане на данните свързани с  доставка на газ не трябва да се допуска дублиране на бензиностанцията получател в рамките на една дата и смяна. С цел да се избегне дублиране се извършва настройка за проверка на товарителниците на колите доставящи пропан бутан. Отметката се отнася за съответната кола от която се прави настройката. Проверката се извършва при преизчисляване на горивото.

 

FreightsCustomersDuplicationCheck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s