Определяне стойността на разхода гориво

1. Зареждане на гориво от бензиностанции
За да се проследи стойността на разхода гориво в този случай към всяко зареждане се указва вида, количеството и цената на горивото при зареждането. Така натрупаните данни за даден отчетен период се прочитат чрез диалоговата форма Цени на горива. При изчисляването се получава средно притеглената цена за месеца по видове горива и категории.

2. Зареждане от горивовози
Ако зареждането е от горивовози, те се интерпретират като бензиностанции-складове и цената се получава средно притеглена към склада в края на отчетния период. След като имаме цената за месеца на склада по доставки в диалоговата форма за цените на горивата се записва цената по горива. Извършва се преизчисление и се получава и цената по категории горива.

3. По счетоводни данни
Ако се работи със счетоводни данни се записва цената на горивото за всеки вид и се извършва четене на данните при което се получава цената по категории.

Преизчислената цена по категории има връзка със справка #55-5, икономията/преразхода гориво се представя по стойност. 

FuelCost

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s