Разпределяне на транспортни услуги по носители

Менюто за разпределяне на транспортни услуги по носители дава възможност за по-лесно копиране и прехвърляне на тарифите по съответните носители коли/машини. Чрез диалоговата форма за работа с тарифи се копира, прехвърля и актуализират тарифите по носители. Функциите предоставени в диалоговата форма са предназначени за поддръжката и достъпа на потребителите е с разрешение.

Менюто е достъпно от Пътните листове –> Тарифи. Използва се указания команден бутон по-долу.

TarrifsManagement

При работа с тарифи се препоръчва да се използва само един носител в дадена категория коли/машини. Това позволява по-лесно намиране на дадена транспортна услуга и проверка на настройките.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s