Товарителници настройка: Запълване полето за изчисление

Полето за описание на изчислението показва начина по който е изчислена транспортната услуга.
Пример: Ако цената на км е 1.00 лв,, а растоянието е 50 км,, в описанието на услугата се появява 50 [км] * 1.00.
В друг случай е подходящо да се покаже само тарифата. В случая 1.00 лв/км.

Настройката за избор на описанието дава възможност за избор. Настройката е обща за всички изчисления и достъп до нея има Администратора.

FreightsFillCalculationFiel

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s