Фиксиране параметрите на регулярните (планираните) транспортни услуги

При въвеждане данните в товарителницата избора на транспортната услуга определя Изпращача, Получателя, разстоянието и вида на товара. Определянето на една услуга като ругулярна (планирана) или нерегулярна се определя в каталога транспортни услуги, посредством функцията Редактиране – > Настройки –> Планиран превоз.

TransportationServiceEdit

 

При въвеждане на данни в товарителницата автоматично се четат параметрите свързани с Изпращач, Получател, разстояние и вид товар. Когато се използва регулярен превоз (планиран), посочените по-горе  параметри остават фиксирани и не могат да бъдат променяни в товарителницата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s