Доставки пропан 1-20 Май НХТ

Общо доставки: 1264
Общо грешки: 43

Разпределение на грешките по поделения

НХТ

01/05/2001 (14616) С7018НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81908) С7018НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (14618) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81930) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81932) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81926) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81928) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81906) С7018НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (14618) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81930) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81932) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81926) С1278ХT Колата не е намерена
01/05/2001 (81928) С1278ХT Колата не е намерена

Пловдив

01/05/2001 (280718) С7019НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81888) С7019НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81890) С7019НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (280719) С7023НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81988) С7023НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81990) С7023НТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81986) С7023НТ Колата не е намерена
11/05/2011 1 С7019НТ Б163 Дублиране на клиента – OK

Рекар 

16/05/2011 (280776) А6901ВК Колата не е намерена
16/05/2011 (81434) А6901ВК Колата не е намерена
16/05/2011 (81436) А6901ВК Колата не е намерена
16/05/2011 (81432) А6901ВК Колата не е намерена
18/05/2011 (280782) А6901ВК Колата не е намерена
18/05/2011 (81596) А6901ВК Колата не е намерена
18/05/2011 (81592) А6901ВК Колата не е намерена
18/05/2011 (81594) А6901ВК Колата не е намерена
20/05/2011 (280789) А6901ВК Колата не е намерена
20/05/2011 (81754) А6901ВК Колата не е намерена

Русе

01/05/2001 (260445) С6104НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (81824) С6104НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (81826) С6104НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (260446) С6105НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (81974) С6105НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (81984) С6105НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (81934) С6105НМ Колата не е намерена
01/05/2001 (260447) СА1050КА Колата не е намерена
01/05/2001 (81918) СА1050КА Колата не е намерена

София 
 
01/05/2001 (300431) С9982ХТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81896) С9982ХТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81898) С9982ХТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81892) С9982ХТ Колата не е намерена
01/05/2001 (81894) С9982ХТ Колата не е намерена
16/05/2011 1 А8075КР Б188 Дублиране на клиента
18/05/2011 1 А8075КР Б122 Дублиране на клиента

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s