Бизнес логика при номерата на товарителници, експедиционни бележки и клиенти при доставки на пропан бутан и светли горива

Доставки на пропан бутан

Номер товарителница Експедиционна бележка Клиент Клетка
Уникален, не се повтаря
<>
Еднакви номера за доставките от деня
=
Не се повтаря за деня
<>
Еднакви номера 
=

Доставки на светли горива 

Номер товарителница Експедиционна бележка Клиент Клетка
Може да се повтаря
<>=
Уникални номера за доставките от деня
<>
Може да се повтаря
<>=
Уникални номера за доставките от деня
<>

AutDir468x60Logo11

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s