Облачните изчисления: В търсене на пътя към успеха

от Chris Leiner, Director – CIO Services, TPI

Съдържание
1. Въведение
2. Дефиниция
3. Модели на доставка
4. Технически предизвикателства
5. Търговски предизвикателства
6. Какво може да направи ръководството относно облачните изчисления
7. Какво следва
8. Заключение

Въведение
В последно време формулирането на информационната стратегия на фирмите се превърна в много сложна задача. Точно когато всички решиха, че пазарът на външните услуги е достатъчно развит, че да може да се предвиди какви услуги предлага и на каква цена, пейзажът на информационните услуги се промени. Появата на облачните изчисления промени из основи начина на доставянето на услуги от доставчиците и начина на закупуването им от фирмите и организациите. Нека да погледнем какви са реалностите, предизвикателствата и действията които може да предприемете, за да започнете вашето пътуване и намерите вашия път към успех в облачните изчисления.

Дефиниция
За тези от вас които са в сферата на ИТ индустрията или кръжат около нея е трудно да прочетат нещо което да не споменава облачните изчисления. Преди да започне пътуване по пътя на облачните технологии нека да ги дефинираме. Ето определението дадено от Националния Институт на САЩ по Стандартизация и Технологии към министерството на търговията (НИСТ). Според НИСТ, Облачните изчисления са модел позволяващ удобен, при поискване достъп до мрежата към споделени и настроеваеми изчислителни ресурси, (в това число мрежи, сървъри, дискове, приложения и услуги) които могат да бъдат бързо включени и освободени от натоварване с минимални усилия на ползващия или взаимодействие с доставчика на услугата.

Модели на доставка
В рамките на модела ползващ Облачните изчисления Националния Институт по Стандартизация и Технологии на САЩ обособява три основни модела на доставка на услуги.

1. Софтуер от облака като услуга (SaaS): възможност осигурена на потребителя да използва софтуер работещ в облачна инфраструктура. Софтуера е достъпен от различни клиентски приложения като Интернет браузер или друг тънък клиент. Потребителят не управлява или контролира инфраструктурата на облака — мрежи, сървъри, операционни системи, дискове и дори индивидуалните настройки на приложенията — с възможни изключения на определени потребителски настройки.
2. Платформа от облака като услуга (PaaS): възможност дадена на потребителя да внедри в облачната структура свои приложения или придобити такива със средства на програмиране и инструменти поддържани от доставчика на облака. И в този случай потребителят не управлява или контролира инфраструктурата на облака — мрежи, сървъри, операционни системи, дискове но има контрол върху внедряването на приложенията и евентуално до настройките на средата за хостване на приложенията.
3. Облачна инфраструктура като услуга (IaaS): възможност предоставена на потребителя да осигури обработка, съхранение, мрежови и други основни изчислителни ресурси чрез внедряване и използване на разработен от ползвателя софтуер. Потребителят не управлява или контролира прилежащата облачна инфраструктура, но има контрол върху операционните системи, дисковете, внедрените приложения и евентуално ограничен контрол върху върху конфигурирането на избрани мрежови компоненти (в това число(защитни стени и балансьори на натоварването).

Тези три услуги имат общи характеристики да са доставени през Интернет, да са общо налични споделени от всички хардуерни ресурси, изпълнявани от стандартни софтуерни среди и поддържани от екип специалисти които могат да бъдат навсякъде по света. Заплащането на тези услуги зависи от броя потребители, разработчици, брой сайтове, използвано дисково пространство и брой обработени операции.

Инфраструктурата на облачните изчисления предлага вътрешна стандартизация и съгласуваност, която трудно се постига във фирмата. Обновяването на хардуера и софтуера става без никой да забележи усилията, невидимо и без посещения на екипи на място. Бизнес нуждите на фирмите се постигат с минимални усилия или когато ги има те не отделят такова внимание което да ги отклони от основната им дейност.
Тези нови промени слагат своя отпечатък и предизвикват истинска буря от нови дейности около облачните изчисления и модела на доставка на услуги. Този път информационните технологии предлагат истинска промяна, а обещанията са истински и съществуват. И тъй като има нужда от намаляване на разходите и апетит за подобрения въпросът е какво ни спира?

Технически предизвикателства
С всичките очевидни предимства, какви са предизвикателствата които спират пълното въвеждане на облачни услуги? Част от проблема се корени в това което пречи на доставчика на услугата да достави услугата гъвкаво и с ниска цена. Изискванията за доставка на услугата включват:
1. Общ запас от стандартизиран хардуер
2. Стандартизиран софтуер и процеси
3. Високо-скоростна и надеждна мрежа
4. Географски разпръснат персонал с висок професионализъм за обучение и доставка на услугите

За съжаление, като контраст на тези условия за изпълнение, типичния корпоративен ИТ свят се състои от различни наследени бизнес приложения и услуги, които често изискват специфични хардуерни конфигурации, използващи различни съпътстващи приложения, доставяни от защитени, места през специални мрежови приложения. В допълнение с всичко това се работи традиционно, по старо му и се поддържа от персонал специално нает за целта който има специфичните знания за бизнес процесите, приложенията, хардуера и софтуерните изисквания. Софтуера използван от фирмите често включва както закупен от доставчици софтуер, така и разработки на място за покриване нуждите на предприятието. Част от тях работят на твърде стар хардуер или са разработени със специфични среди които вече не се поддържат. Често вътрешните приложения не поддържат нужното ниво на мащабиране и използват бази данни непригодни за масово ползване, които са чувствителни когато използването на мрежата достигне определена точка на натоварване. Всички тези проблеми трябва да бъдат адресирани преди да се направи опит за преход към облачния модел.

Изглежда, че дори и да прегърнем новите възможности индивидуално, пътят към корпоративното ползване на облачните изчисления има трудности. Няма по-големи проблеми от сигурността на данните и защитата на интелектуалната собственост. Друг кръг от проблеми се свързва с относителната анонимност къде се хостват софтуера. Много приложения зависят от други приложения и данни към тях. Простирането на тези приложение през различни географски райони може да причини проблеми поради забавянето на мрежата или липсата на достъп. Нещо повече, най-добрата практика при работа с бази данни изисква създаване на едно споделено място за данните достъпно от много приложения.
Системите за идентифициране и вписването също може да имат проблем ако се използват различни доставчици на услуги. Тук проблема може да се реши чрез използване на една услуга за вписване служеща за вфодна точка към системата на облака.

Търговските предизвикателства
На търговския фронт, има значителни предизвикателства при определяне на това коя е добрата оферта. Всеки доставчик на облачна услуга преднамерено структурира офертите за стандартните условия, ценообразуване и нивата на обслужване малко по-различно за да създаде конкурентно предимство. Оценката на този набор от променливи части създава трудности пред сравняването на еднакви части от две или повече оферти много трудно. Дори по трудно може да бъде сравнението което мениджмънта трябва да направи между цената на един продукт предложен като облачно решение и същия продукт използван вътрешно.
Мениджърите трябва да са наясно с ограниченията при текущите договори за ползване на изнесени услуги преди да преминат по-нататък към облачни изчисления. Преди всичко, трябва да се види как операциите в облака се вписват в цялостната ИТ стратегия на фирмата. Съществуващите търговски и ценови условия трябва да бъдат оценени.

Когато фирменото ръководство получава предложения от доставчици на облачни услуги, те идват в различна форма и размер. От гледна точка на търговските предложения основно се следи условията на доставка и цените. Те могат чувствително да варират. Няма стандарт за нивото на обслужване което може да доведе до още по-голямо объркване дали търговските условия за сключване на договор са добри или не.

Подобно на горното, няма норми или стандарти за транзакциите при облачните изчисления. Всеки доставчик на облачни услуги има свой начин за ценообразуване на услугите. При предлагане на цена има значение Има значение от типа на ползваната услуга – дали това е предложение относно стандартна публична услуга, предложение от доставчик за ползване на негова услуга или специфична услуга изградена като частен облак. По стандартните публични услуги трябва да бъдат изградени по модела плащаш за това което ползваш, без фиксирани цени и допълнителни ангажименти. По клиентски ориентираните предложения трябва да включват фиксирани цени, заплащани през определен период, плюс допълнителни такси за добавки осигуряващи специфични услуги.

Най-трудното при офертите е да се оцени цената, което изисква да се премине през вътрешен процес който да отрази фактическата оферта, процесът на нормализация на офертите ще е от по-голямо значение от преди. Несравними предложения, структурирани ценообразувания, единични цени и финансови условия трябва да бъдат проучени за да се разбере истинската цена на предложението и се сравни с текущата вътрешна цена или предишната на друг доставчик.
Критично е да се разбере, че цената на услугите на облачния доставчик почти никога няма да представи общата цена. Може да има допълнителни или скрити разходи, които трябва да се планират при оценката. Например някое от вашите поделения може да има нужда от подобряване на свързаността през Интернет за ползване на услугата и това да повиши месечния разход за ползването й. В друг случаи може да се наложи с цел подобряване на техническата поддръжка да осигурите допълнителни средства за комуникация с поддръжката. Тези и други подобни скрити разходи трябва да бъдат отчетени преди да подпишете договора с доставчика.

Какво може да направи ръководството относно облачните изчисления
След всичко казано, облачните изчисления са не само реални, но и в невероятна степен вълнуващи. Те съдържат потенциал за промяна на начина по който възприемаме и ползваме ИТ услуги. Като вземем предизвикателствата за тяхното оползотворяване, които са само примери от трудностите по пътя, какви стъпки трябва да предприеме ръководството към днешна дата за да подготви организацията към модела на доставка на услуги определен от облачните изчисления?

Първата стъпка е да разберем какво ползваме към момента като ИТ продукти и услуги. Това е в основата на формулирането на план и стъпки за превключване към облачни услуги. Задължително е да се знае какво ползва организацията отговаряйки на следните въпроси:
 Какви се специфичните хардуерни и софтуерни изисквания за всяко приложение или услуга?
 Какви са изискванията за пропускателната способност на мрежата и Интернет достъпа?
 Какви са взаимодействията между приложенията?
 Къде стои всяко от приложенията в своя жизнен цикъл? Има ли причина за прехвърлянето му в облака или трябва да отпадне?
 Кои са критичните приложения за основния бизнес и какъв е толеранса при спирането на достъпа да тях?
 Да каква степен приложенията съдържат собствена или конфиденциална бизнес или лична информация или авторски права?
 Имате ли вътрешен русурс или подкрепа на доставчик на облачни услуги с необходимите знания и опит?

Следващата стъпка е да разберете цената за поддържане на всяко приложение и групата от съпътстващи приложения и услуги към него. Разберете какви са съществуващите договоренисти и вашите ангажименти към доставчиците за да направите оценка на условията свързани с:
 Софтуерни лицензи и задължения по поддръжка
 Съществуващи подизпълнители или договори за услуги
 Хардуер на изплащане и договори за поддръжката му

Разбирането за рисковете и толерантността при грешки е основна при оценката на типа услуги които смятате да ползвате. Рисковете които трябва да оцените в следните категории:
 По приложения
 По тип данни
 По географско разположение
След това разберете какви са предложенията на доставчиците на пазара:
 Колко развити им са услугите?
 Как управляват сигурността?
 Какви са нивата им на обслужване (ако има)?
 Какви им са цените?
 Какви са ключовите договореност и условията към тях?
 Какви са техническите или търговските пречки при прехвърлявето към облака?

Какво следва
Малкия и средния бизнес ще спечели най-много като тръгне по пътя на адаптирането на облачни услуги. Корпоративните потребители ще започнат по-бавно, като се ориентират към по-зрелите предложения за специфични приложения и услуги. Предприятията трява да решат кои приложения стават за потребление на стоково-базирания свят и кои трябва да бъдат държани между стените на организацията. Потреблението Използването на облачните изчисления като инфраструктура за корпоративни сайтове, особенно за специфична продуктова информация и онлайн продуктови каталози и поръчки ще бъде използвано най-първо. Имейл услугите и услугите за обща работа са добри кандидати за изнасяне в облака. Началните тестове и опити при използването на облака за платформа с разработка и тестване са също добри ниско-рискови кандидати и предоставят значителни възможности за намаляване на разходите.

До разработването на пазара, за фирмите вероятно ще бъде по-удобно да използват облак услуги от традиционните външни изпълнители, по модела на софтуера като услуги за електронна поща и съвместна работа, без да включват специализирани софтуерни приложения Ориентираните към потребителите доставчици на облачни услуги като Amazon, Google и други, ще трябва да демонстрира способност за осигуряване на сигурни и надеждни услуги за малки и средни предприятия, преди да може да направят значителни проникване в корпоративния пазар.
Заключение
Накратко, облачните изчисления отварят възможности за значителни ползи и ускоряват времето за доставка на софтуер и намаляват цената на ИТ услугите. Те са все още в детския си период, но ще станат доминиращия начин за доставка на софтуер, ИТ инфраструктура и услуги за разработка. Има предизвикателства и пречки които да се преодоляват по пътя и ще мине време докато пазара се развие достатъчно, за да асимилира най-чувствителните и критични бизнес информационни потребности. Но промените и напредъка на технологиите са също неизбежни, както и нуждата на пазара от нови революционни продукти. Междувременно изберете от предлаганите оферти които съответстват на организацията ви по метода риска си заслужава наградата. Има разумна линия за следване в облака, но както и при всички добри неща, е необходимо значително усилие за да се постигне.

AutDir468x60Logo11

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s