Как Windows 8 би променил всичко

Изобилстват предположения, че Hyper-V е базовата технология за Windows 8, с която Microsoft ще доминира в новата ера на десктоп виртуализацията

От Eric Knorr и Doug Dineley | InfoWorld

How Windows 8 could change everything

Старомодната PC парадигма се изчерпа. Конвенционалните Windows системи са твърде сложни за управление и предпоставят твърде много рискове за сигурността – и продажбите падат. Поради липса на по-добра алтернатива, може да ви се наложи да живеете с Windows за близко бъдеще. Но сега след като грешките на Vista и антикварните уязвимостти на Windows XP бяха корегирани с Windows 7, какво би ни накарало да искаме Windows 8?

Отговорът може да е в последния билд на Windows 8, където Hyper-V 3.0 може да се види на контролния панел (виж постинга на Peter Bruzzese "Windows 8 и Hyper-V 3.0: Революционни промени очакват администраторите"). Hyper-V е хипервайзорът тип 1 на Майкрософт – това е виртуализационен пласт който работи върху чист хардуер вместо на операционна система. До сега, Hyper-V беше достъпен само като част от Windows Server. Поставяйки го в основата на следващата десктоп версия на Windows, Майкрософт променя всичко.

Защо? Защото това би довело до най-доброто решение за десктоп виртуализация. Днешния доминиращ модел за десктоп виртуализация е VDI (виртуална десктоп инфраструктура), където Windows клиент работи на виртуални сървърни машини в центрове за данни. VDI допринася за централизирано управление и сигурност, но също така изисква здрав хардуер за сървъра, достатъчно мрежов ресурс и постоянна връзка между сървъра и "клиента" (обикновенно терминал), което отхвърля възможността за мобилност.

Един хипервайзор клиент, каквато роля виждаме в Hyper-V поставен в Windows 8, управлява виртуален десктоп на клиентския компютър вместо на сървъра. Това би дало възможност да се работи с десктопа без връзка със сървъра, така потребителите би могли да вземат със себе си Windows виртуалните машини с тях на лаптопа или таблета, а администраторите могат да управляват и гарантират сигурността която дава VDI (виртуалната десктоп инфраструктура). При този сценарии, сървърния компонент може да бъде много по-малко мощен от VDI сървърна ферма, понеже той главно ще архивира копия и управлява настройките на крайния потребител вместо да изпълнява кода на виртуалните десктоп машини.

Клиентските компютри биха могли да имат множество виртуални машини без проблеми със скоростта на работа, благодарение на тънкия хипервайзор от Тип 1. Едно основно разделение би могло да има между "бизнес виртуалните машини" и тези за "лична употреба виртуални машини" работещи на един клиент. Бизнес виртуалните машини биха могли да бъдат супер подсигурени без никакви възможности за сваляния и стартирания на приложения; промените в тези бизнес виртуални машини могат да бъдат синхронизирани със сървъра когато са онлайн. Ако хардуера на потребителя бъде загубен или откраднат или потребителят прекъсне връзката си с фирмата, виртуалната машина би могла да бъде унищожена от администратора отдалечено.

В този сценарии на множество виртуални машини, потребителите биха могли да използват множество версии на Windows за да работят с наследени приложения, Linux версии поддържани от Hyper-V, или както Peter Bruzzese спекулира, дори Windows Phone 7 приложения. Потребителите биха могли да работят със своя Мак на работа, а може и Аpple да даде възможност, Hyper-V да се пъхне под Mac OS X, позволявайки на фирмата Windows виртуални машини да работят с него.

Едно голямо предимство за IT поддръжката е, че няма да се грижи за хардуера на крайния клиент, а само за инсталирането на виртуалните машини на него. С други думи, потребителите могат да закупят и поддържат своите устройства, докато работата на виртуалните машини ги удовлетворява. Защитна стена, доставка на софтуер, антивирусна защита, други агенти за управление, и най-важно криптирането ще работи на хипервайзора. Виртуалните машини, също терминалните услуги и виртуализираните приложения ще бъдат доставяни от сървърната инфраструктура, която ще бъде много по-улекотена от сървърната ферма на сегашните виртуални инфраструктури.

IT поддръжката получава това което иска на по-ниска цена сравнено с VDI и много по-опростено. Идеята е страхотна и Майкрософт може да усъвършенства терминалните услуги, App-V, и MED-V инструментите към клиенския Hyper-V, с пълна възможност да реализира плановете си.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s