Бизнес логика при изчисляване на разстояние за обслужване при товарителниците

Нека общото разстояние по пътен лист е TripDistance.
Общото разстояние с товар отчетено по товарителници е TotalBillingDistance. Отделните разстояния по товарителници са BillingDistance, а броя на курсовете по товарителница Courses.

Разстоянието за обслужване на работата по пътен лист ServiceDistance се разпределя по следната формула за всяка една товарителница:

ServiceDistance = BillingDistance * Courses / TotalBillingDistance * TripDistance 

Изчисляване на разстоянието за обслужване при Общо разстояние по пътен лист (TripDistance) 100 км и две товарителници с данни,

Номер  Км с товар
(BillingDistance)
Курса (бр.) 
(Courses)
Общо с товар (км) Изчислени км в обслужване
(ServiceDistance)
9000   15  2    30 75
9001 10 1 10 25
      TotalBillingDistance = 40  

ISA2000-Logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s